Politikalarimiz

ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile;

Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmak
Çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlere destek vermek.